Podmienky použitia internetových stránok

Používanie týchto internetových stránok sa riadi nižšie uvedenými podmienkami. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov, ktorí internetové stránky navštívia. Každý používateľ je povinný sa s podmienkami oboznámiť.

Prevádzkovateľ:

Tieto internetové stránky prevádzkuje spoločnosť Staropramen-Slovakia s.r.o., Tomášikova 1498/30, 831 04 Bratislava, Slovensko (ďalej len “prevádzkovateľ”).

 

Správca:

Správcom obsahu a osobných údajov je brainz.cz s. r. o., Fibichova 13/2, 130 00 Praha 3 (ďalej len „správca“).

 

Rozhodné právo:

Akékoľvek vzťahy vznikajúce v súvislosti s prehliadaním alebo iným užívaním týchto internetových stránok sa riadi slovenským právom.

 

Obsah internetových stránok:

Užívatelia berú na vedomie, že stránka je určená pre osoby staršie ako 18 rokov a že nie je možné zaručiť, že obsah týchto internetových stránok bude vždy úplne presný, pravdivý a pravidelne aktualizovaný. Prevádzkovateľ zverejňuje všetky informácie, tipy alebo rady uvedené na internetových stránkach v dobrej viere o ich aktuálnosti a presnosti. V žiadnom prípade ich však nemožno považovať za odborné informácie, tipy alebo rady.

Užívatelia berú na vedomie, že obsah internetových stránok a jeho rozsah sa môže meniť alebo byť úplne odstránený, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmieniť prístup k niektorému obsahu internetových stránok registráciou užívateľa.

Žiadna informácia obsiahnutá na týchto internetových stránkach nepredstavuje ponuku na uzavretie zmluvy.

Pred konzumáciou alebo použitím akéhokoľvek výrobku prezentovaného na týchto internetových stránkach sa odporúča oboznámiť sa so zložením jednotlivých produktov a zvážiť svoj zdravotný stav, aby ste predišli možným zdravotným rizikám.

 

 

Duševné vlastníctvo:

Obsah publikovaný na týchto internetových stránkach je predmetom ochrany autorského práva podľa zákona č. 185/2015 Z.z.., autorský zákon, v platnom znení. Autorské diela publikované na týchto internetových stránkach, vrátane vizualizácie a dizajnu stránok, všetkých zobrazení a databáz, ktoré môžu byť obsahom stránok, môžu byť užívateľmi využívané len pre osobnú potrebu. Využitie autorských diel publikovaných na týchto internetových stránkach, teda ich rozmnožovanie, šírenie, zdieľanie verejnosti, atď., pre iné než osobné potreby užívateľov, je zakázané, s výnimkou prípadov, kedy ich využitie autorský zákon povoľuje alebo keď prevádzkovateľ týchto internetových stránok k takému využitiu poskytne príslušné oprávnenie.

 

 

Označenie produktov:

Označenie produktov uvádzaných na týchto internetových stránkach môžu byť chránené ochrannými známkami v súlade so zákonom č. 506/2009 Z.z.., o ochranných známkach, v platnom znení. Akékoľvek využitie ochranných známok inou osobou než jej vlastníkom je zakázané s výnimkou prípadov, keď vlastník danej ochranné známky poskytne k jej využitiu príslušné oprávnenie.

Tieto internetové stránky neobsahujú všetky značky registrované prevádzkovateľom alebo spoločnosťami zo skupiny prevádzkovateľa na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky alebo podľa medzinárodných právnych predpisov pri iných organizáciách.

 

Zmeny podmienok:

Akékoľvek zmeny týchto podmienok budú uverejnené na týchto internetových stránkach.

 

Kontakt:

Staropramen-Slovakia s.r.o.

Tomášikova 1498/30

831 04  Bratislava

Slovensko

 

 

 

Molson Coors Beverage Company Pravidlá ochrany osobných údajov

Dátum poslednej úpravy a dátum nadobudnutia účinnosti: 1. septembra 2021

Úvod

Spoločnosť Molson Coors Beverage Company, a jej dcérske, prevádzkové, pridružené spoločnosti a pridružené značky, jej zástupcovia a pridružené spoločnosti konajúce v jej mene (spoločne „Molson Coors“, „my“, „nás“ a „naše“) si cení a rešpektuje súkromie každého jednotlivca. Pravidlá ochrany osobných údajov vám poskytujeme preto, aby ste vedeli, ako tieto údaje získavame, používame, prenášame, zverejňujeme a uchovávame.

WOdporúčame vám, aby ste si prečítali celé Pravidlá ochrany osobných údajov, a tak sa zoznámili s našou praxou. K jednotlivým témam môžete prejsť pomocou nižšie uvedených nadpisov:

 1. PRÍSTUP K VÝROBKOM OBSAHUJÚCIM ALKOHOL A WEBOVÝM STRÁNKAM, KTORÝ JE VYHRADENÝ PRE OSOBY, KTORÉ DOSIAHLI ZÁKONNÝ VEK NA POŽÍVANIE ALKOHOLU

  EBOVÉ STRÁNKY SPOLOČNOSTI MOLSON COORS A PRÍSTUP KU VŠETKÝM REKLAMNÝM A MARKETINGOVÝM INFORMÁCIÁM JE URČENÝ IBA PRE OSOBY, KTORÉ DOSIAHLI ZÁKONNÝ VEK NA POŽÍVANIE ALKOHOLU NA ZÁKLADE JURISDIKCIE, KDE SA TENTO OBSAH SPRÍSTUPŇUJE ALEBO ZOBRAZUJE. PRED VSTUPOM NA WEBOVÚ STRÁNKU A INTERAKCIOU S ŇOU BUDETE MUSIEŤ POTVRDIŤ SVOJ DÁTUM NARODENIA. VÝZVY NA POTVRDENIE VEKU SA MÔŽU NACHÁDZAŤ AJ V RÁMCI WEBOVÝCH STRÁNOK.

  VEDOME NEZÍSKAVAME ÚDAJE OD OSÔB, KTORÉ NEDOSIAHLI ZÁKONNÝ VEK NA POŽÍVANIE ALKOHOLU V SÚVISLOSTI S NAŠIMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI A VÝROBKAMI. AK STE NEDOSIAHLI ZÁKONNÝ VEK NA POŽÍVANIE ALKOHOLU VO SVOJEJ JURISDIKCII A VSTÚPILI STE NA NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU UVEDENÍM NEPRAVDIVÉHO DÁTUMU NARODENIA, MUSÍTE TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU BEZODKLADNE OPUSTIŤ. AK SI MYSLÍTE, ŽE ZÍSKANÍM PRÍSTUPU V ROZPORE S PLATNÝMI OBMEDZENIAMI PRÍSTUPU K LOKALITÁM NÁM POSKYTLA ÚDAJE OSOBA, KTORÁ NEDOSIAHLA ZÁKONNÝ VEK NA POŽÍVANIE ALKOHOLU, OKAMŽITE NÁS KONTAKTUJTE A TIETO ÚDAJE SA ODSTRÁNIA.

 2. KEDY SA UPLATŇUJÚ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov popisujú naše postupy v súvislosti s osobnými údajmi zhromaždenými o osobách, ktoré s nami komunikujú, a s našimi výrobkami a službami, vrátane našich webových stránok, stránok sociálnych médií a propagačných stránok, ktoré máme spravujeme alebo ktoré odkazujú na tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (jednotlivo „stránka“, súhrnne „stránky“).

  Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na osobné údaje, ktoré získavame na základe svojej pozície zamestnávateľa. Prečítajte si naše interné pravidlá ochrany osobných údajov zamestnancov alebo osobitné oznámenie o spravodlivom spracúvaní, ku ktorým budete mať prístup, ak sa budete uchádzať o zamestnanie. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na stránky tretích strán vrátane stránok sociálnych médií alebo prepojených stránok.

 3. ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Spoločnosť Molson Coors zhromažďuje vaše osobné údaje rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, ako s nami komunikujete.

  1. Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme: Nasledujúci zoznam je neúplný zoznam bežných činností s príkladmi typu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a spôsob, akým tieto údaje používame:
    
   Kontext Typy osobných údajov (príklady) Primárny účel zhromažďovania a používania
   Kontaktovanie zákazníckeho servisu, získavanie informácií alebo iná komunikácia s nami

   Kontaktné údaje (napr. meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo).p>

   Niektoré z našich webových stránok využívajú živé alebo automatizované konverzačné systémy alebo „chatovacie roboty“, ktoré nám umožňujú komunikovať so zákazníkom, pomáhať zákazníkom pri nákupe tovaru a služieb a odpovedať na širokú škálu otázok. Keď komunikujete s našimi chatovacími robotmi, zhromažďujeme informácie, ktorý nám posielate, aby sme vám mohli odpovedať. Ďalšie informácie o tom, ako používame chatovacie roboty nájdete v Zmluvných podmienkach.

   Máme legitímny záujem prijímať vaše otázky, reagovať na ne a konať na základe vašej spätnej väzby alebo problémov.
   Propagačná komunikácia Kontaktné údaje (napr. meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo), Osobné informácie o nových výrobkoch, podujatiach a akciách zdieľame s jednotlivcami v medziach zákona. Máme tiež legitímny záujem na zdieľaní informácií o svojich produktoch a službách a môžeme zdieľať informácie, keď sa zúčastňujete určitej transakcie alebo s vaším súhlasom v závislosti od situácie.
   Objednávanie tovaru

   Kontaktné údaje (napr. meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo),

   Fakturačné a doručovacie údaje (napr. fakturačné informácie ako napríklad informácie o kreditnej karte, ktoré zhromažďuje priamo náš spracovateľ platieb, doručovacia adresa a kontaktné údaje).

   Vaše údaje používame na to, aby sme na základe zmluvy vybavili vašu objednávku a spracovali vaše transakcie/platby.
   Registrácia účtu

   Kontaktné údaje (napr. meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo),

   Používateľské meno a heslá používané na prístup na webové stránky. Overenie alebo tokeny z platforiem sociálnych médií.

   Máme legitímny záujem na správe vášho účtu a poskytovaní s ním súvisiacich funkcií. Účty je možné použiť na jednoduché platenie a ukladanie predvolieb a histórie transakcií.
   Komunikácia s nami na sociálnych sieťach Informácie k účtom na sociálnych médiách (napr. profilové meno, profilový obrázok a ďalšie obrázky, ktoré zverejníte, ako napríklad obsah generovaný užívateľom).

   Máme legitímny záujem poskytovať zákazníkom prostriedky na komunikáciu s nami na sociálnych sieťach.

   Máme tiež legitímny záujem porozumieť tomu, ako naše značky a produkty vnímajú zákazníci, vytvárať obsah prispôsobený osobám, ktoré nás sledujú, porozumieť trendom v odbore, vylepšovať dojem zákazníkov a vyvíjať produkty, ktoré by našich sledujúcich zaujímali.

   Účasť na propagačnej akcii, žrebovaní, v súťaži alebo využití inej špeciálnej ponuky

   Kontaktné údaje (napr. meno, adresa, vek a telefónne číslo),

   Štátne identifikačné čísla (ktoré môžu zahŕňať, ak žijete v USA, číslo sociálneho poistenia (v obmedzených prípadoch, napríklad ak vyhráte v lotérii alebo získate odškodnenie, je túto skutočnosť nutné oznámiť na štátnych daňových formulároch)).

   Máme legitímny záujem na organizovaní zlosovania, súťaží a špeciálnych ponúk, vrátane oznámení, ak budete vybraní. V niektorých situáciách tiež zákon vyžaduje, aby sme zhromažďovali osobné údaje o osobách, ktoré sa zúčastňujú na našom žrebovaní, a tieto osobné údaje používame tak, aby sme týmto zákonom a predpisom vyhoveli.
   Vyplnenie prieskumu alebo dobrovoľné poskytnutie svojich osobných údajov

   Demografické údaje vrátane dátumu narodenia, pohlavia, záujmov, stavu, PSČ

   Preferencie, nákupné zvyky a iné informácie o životnom štýle vrátane zoznamov želaných produktov, histórie objednávok, marketingových preferencií a mobilného operátora.

   Máme legitímny záujem porozumieť našim používateľom a poskytovať im prispôsobené služby.

   Máme legitímny záujem porozumieť tomu, aké interakcie máte s našimi webovými stránkami, aby sme ich zlepšovali, a porozumieť vašim preferenciám a záujmom, aby sme mohli vybrať tie ponuky, ktoré by pre vás mohli byť najužitočnejšie.

   Interakcie s našimi stránkami, e-mailami a/alebo online reklamami

   Vyhľadávacie otázky, Údaje o použití aplikácie;

   Umiestnenie súboru serverového protokolu, poskytovateľ internetových služieb, jedinečné identifikátory, zástupcovia užívateľov alebo IP adresa;

   Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookie, značiek (tagov), pixlov, neviditeľných pixlov, signálov (beacon) a iných podobných technológií;

   Odkazovanie na webové stránky/URL a ich opúšťanie (vrátane „preklikávacích“ adries URL a pixlových značiek);

   Informácie o prehliadači a zariadení (vrátane platformy a verzie).

   Máme legitímny záujem na tom, aby sme zaistili správne a bezchybné fungovanie našej stránky a služieb.

   Ak zhromažďujeme osobné údaje prostredníctvom využívania súborov cookie a ďalších podobných technológií na svojej stránke, aby sme lepšie porozumeli svojim užívateľom a poskytovali služby prispôsobené na mieru, budeme sa riadiť vaším súhlasom s týmito postupmi; použitie týchto postupov môžete v závislosti od svojej jurisdikcie tiež odmietnuť.

   Budeme sa riadiť vaším súhlasom v prípadoch, keď využívame osobné údaje na to, aby sme lepšie pochopili, aké interakcie máte s našou webovou stránkou, aby sme ju zlepšovali, a aby sme porozumeli vašim preferenciám a záujmom za účelom výberu ponúk, ktoré by pre vás mohli byť najužitočnejšie.

   Máme legitímny záujem na sledovaní našich sietí a návštevníkov našich stránok. Máme tiež legitímny záujem na odhaľovaní a prevencii podvodov.


   Hoci vyššie uvedená schéma opisuje príklady osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a náš primárny účel zhromažďovania takýchto osobných údajov, v mnohých situáciách máme viac ako jeden legitímny dôvod. Ak napríklad vyplníte objednávku online, zhromažďujeme informácie o platbe (priamo prostredníctvom svojho spracovateľa platieb) a doprave, aby sme mohli plniť s vami uzavretú zmluvu (napr. za účelom spracovania a splnenia objednávky), vaše osobné údaje však zhromažďujeme aj preto, že máme legitímny záujem na uchovanie vašich osobných údajov po dokončení transakcie, aby sme mohli rýchlo a ľahko reagovať na akékoľvek otázky týkajúce sa vašej objednávky. V dôsledku toho je zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov založené na rôznych kontextoch v nasledujúcich prípadoch: (i) váš súhlas (napr. pre marketingové oznámenia, ktoré ste si nechali zasielať, kde sa to vyžaduje), (ii) plnenie našej zmluvy s vami (napr. (iii) dodržanie zákonných povinností (napr. v prípadoch, keď je nutné zverejniť informácie súdu alebo daňovému úradu); a/alebo (iv) naše legitímne záujmy pri obchodovaní.

   V takom rozsahu, v akom sú akékoľvek informácie miestnymi zákonmi pokladané za „osobné údaje“, s týmito informáciami tiež tak zaobchádzame a zabezpečujeme, aby sme s týmito osobnými údajmi nakladali v súlade so všetkými platnými zákonmi na ochranu osobných údajov a súkromia. V rozsahu, aký umožňujú platné zákony, je možné akékoľvek osobné údaje, ktoré nám priamo poskytnete, kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré nám poskytnete prostredníctvom iných kanálov, ktoré sú verejne prístupné alebo ktoré môžeme získať iným spôsobom, vrátane získania od tretích strán.
    

  2. Ako môžeme osobné údaje zhromažďovať: Spoločnosť Molson Coors zhromažďuje osobné údaje z rôznych zdrojov, napríklad z nasledujúcich:
   • od vás (napr. meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a preferovaný spôsob komunikácie, keď ho dobrovoľne poskytnete),
   • z našich stránok a aplikácií (napr. pri nákupe produktu online),
   • offline (napr. otázky adresované na oddelenie služieb zákazníkom, prehliadky, žrebovanie),
   • prostredníctvom technológie sledovania online, vrátane sledovania na viacerých zariadeniach (napr. protokoly servisných súborov, IP adresa, súbory cookie, značky, pixle, pixle clear, gify, bugy, majáky aďalšie podobné technológie, z ktorých niektoré môžu spoločnosti Molson Coors alebo našim poskytovateľom služieb umožniť identifikáciu vašej osoby a zhromažďovanie osobných údajov o vás na viacerých zariadeniach a stránkach),
   • prostredníctvom mobilných zariadení (t. j. údaje zistené z našej mobilnej aplikácie, napríklad zemepisná šírka a dĺžka vášho zariadenia alebo možnosti sledovania polohy vášho zariadenia (napr. signál GPS, Wi- Fi, Bluetooth, webové signály, čipy LED svetiel alebo iné podobné technológie)) a mobilné platobné aplikácie alebo služby od tretích strán,
   • prostredníctvom vášho prehliadača alebo zariadenia (napr. určité osobné údaje, vrátane typu vášho zariadenia, názvu a verzie operačného systému, IP adresy, adresy Media Access Control (MAC), jazyka, typu a verzie internetového prehliadača a poskytovateľa služieb),
   • prostredníctvom analýzy webových stránok a reklamných funkcií (napr. Adobe Analytics, Google Analytics, Google Analytics Demographics, Interest Reporting, technológie Adobe Flash, okrem iného vrátane miestnych uložených objektov Adobe Flash, Quantcast, v každom prípade tak, ako je podrobnejšie popísané v časti „Technológie sledovania“ nižšie) a
   • z iných zdrojov (napr. verejné databázy; partneri z radov tretích strán, platformy sociálnych médií, od osôb, s ktorými ste v spojení na platformách sociálnych médií a verejné fóra).
 4. TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA

  1. Súbory cookie a technológie sledovania. Spoločnosť Molson Coors využíva na našich lokalitách súbory cookie, značky („tagy“), pixle, neviditeľné gify a iné podobné technológie sledovania. Cookie je textový súbor, ktorý sa umiestni do vášho počítača počas prístupu na lokality alebo na internet. Tieto technológie nám umožňujú získavať informácie o vašej interakcii s našimi lokalitami a reklamami. Príklady takýchto informácií môžu okrem iného zahŕňať: demografické údaje, typ prehliadača, IP adresu, zobrazené stránky, uskutočnené aktivity a dobu trvania vašej návštevy.

   Na našich stránkach sa na rôzne účely môžu používať rôzne typy súborov cookie. Tie sa označujú ako: povinné/nevyhnutné súbory cookie, funkčné súbory cookie a reklamné súbory cookie. Niektoré súbory cookie môžu poskytovať externé tretie strany za účelom poskytnutia doplnkových funkcií našich stránok a sú uvedené nižšie. Ohľadom určitých mechanizmov sledovania môžete kedykoľvek svoje preferencie zmeniť. Zákaz takýchto súborov cookie vám však môže znemožniť používanie určitých funkcií alebo využívanie všetkých ponúk na našich stránkach v plnom rozsahu.

   • Povinné/nevyhnutné súbory cookie

    Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie základných funkcií týchto stránok, napríklad naposkytovanie bezpečného prihlásenia alebo zapamätania, ako ďaleko ste v objednávke pokročili. Ak s použitím povinných súborov cookie nesúhlasíte, nebudete môcť stránky používať.

   • Funkčné súbory cookie

    Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, ako naše stránky používate, a vyhodnocovať a vylepšovať náš výkon. Možno ich tiež použiť na zabezpečenie lepšej zákazníckej skúsenosti na našich stránkach. Ide napríklad o zapamätanie prihlasovacích údajov, uloženie obsahu nákupného košíka alebo oznámenie informácie o tom, ako sa naše stránky používajú.

   • Reklamné súbory cookie

    Tieto súbory cookie slúžia na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie. Reklamné súbory cookie je možné používať na zdieľanie údajov s inzerentmi, aby reklamy, ktoré vidíte, boli pre vás relevantnejšie, umožňovali vám zdieľať určité stránky na sociálnych sieťach alebo zverejňovať komentáre na našich stránkach.

   Spoločnosť Molson Coors, naši dôveryhodní dodávatelia/poskytovatelia služieb a oprávnené tretie strany môžu tiež propagovať naše produkty na webových stránkach tretích strán. Webové stránky tretích strán môžu tiež využívať súbory cookie alebo iné pomôcky na sledovanie. Nemáme kontrolu nad sledovacím technológiami, ktoré využívajú webové stránky tretích strán. Preto by ste si mali pozorne prečítať pravidlá ochrany osobných údajov týchto stránok tretích strán, aby ste mali prehľad o ich prípadných činnostiach sledovania.
    

  2. Súbory cookie vo vašom prehliadači. Súbory cookie v prehliadači. Keď navštívite naše stránky, umiestnime súbory cookie a budeme zhromažďovať osobné údaje v súlade s platnými zákonmi na ochranu súkromia. Za účelom sledovania vašich návštev na webových stránkach sme aktuálne zapojení do reklamných sietí tretích strán a využívame súbory cookie tretích strán, ako je uvedené vyššie.

   Okrem toho môžete niektoré mechanizmy sledovania kedykoľvek zmeniť prostredníctvom nastavenia prehliadača. Zákaz takýchto funkcií vám však môže znemožniť používanie určitých funkcií alebo využívanie všetkých ponúk na našich stránkach v plnom rozsahu. Pozrite si pokyny Pomocníka vo svojom prehliadači, kde nájdete ďalšie informácie o súboroch cookie a iných pomôckach na sledovanie a o tom, ako spravovať ich používanie. Ak použijete iný počítač alebo zmeníte prehliadače, budete musieť proces zamietnutia alebo odstránenia súborov cookie zopakovať. Ďalšie informácie o súboroch cookie vrátane toho, ako nastaviť internetový prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie, nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.
    

  3. Sledovanie za účelom reklamy. Niektoré zariadenia môžu umožňovať obmedzenie sledovania za účelom reklamy. Pozrite si nastavenia v počítači alebo zariadení, kde nájdete informácie o tom, ako deaktivovať sledovanie za účelom reklamy. Môžete sa tiež odhlásiť zo sledovania za účelom reklamy, ako je popísané nižšie v časti Možnosti a prihlásenie/odhlásenie.
    

  4. Žiadosti o nesledovanie. Napriek tomu, že sú niektoré prehliadače vybavené funkciou „nesledovať“, v súčasnej dobe požiadavky na báze „nesledovať“ neuznávame.
    

 5. ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV/POSKYTNUTIE TRETÍM STRANÁM

  Spoločnosť Molson Coors môže niekedy určité osobné údaje sprístupňovať tretím stranám a v rámci našej skupiny spoločností/značiek. Okrem špecifických situácií popísaných inde v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov zverejňujeme osobné údaje v nasledujúcich situáciách tak, ako to povoľujú platné zákony.
   

  • Pridružené spoločnosti. Osobné údaje zdieľame so svojimi firemnými pridruženými spoločnosťami (napr. materská spoločnosť, sesterské spoločnosti, dcérske spoločnosti, podniky so spoločnou majetkovou účasťou alebo iné spoločnosti a značky podliehajúce spoločnému riadeniu).
  • Marketingoví partneri. Osobné údaje zdieľame s dodávateľmi/poskytovateľmi, čo nám pomáha vyhodnocovať a vylepšovať marketingové a propagačné úsilie, obsah, produkty a služby, aby sme lepšie porozumeli záujmom zákazníkov a ich preferenciám, aby sme vám poskytovali relevantné informácie a aby sme mohli riadiť spoločné marketingové programy.
  • Dodávatelia/poskytovatelia služieb. Osobné údaje zdieľame s dodávateľmi/poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú s určitými obchodnými činnosťami, okrem iného vrátane plnenia a dodania vašej objednávky, pomáhajú nám s prevádzkou stránky, so správou propagačných akcií, poskytovaním služieb zákazníkom a zabezpečením e-mailovej komunikácie.
  • Zmena spoločnosti. Osobné údaje môžeme zdieľať v súvislosti so zmenami týkajúcimi sa spoločnosti, vrátane fúzie, akvizície alebo predaja aktív, a to aj počas fáz plánovania a vyjednávania.
  • Partneri z radov tretích strán. S partnermi z radov tretích strán môžeme ponúkať súťaže, žrebovanie alebo iné propagačné akcie. Pokiaľ sa rozhodnete zúčastniť súťaže, žrebovania alebo propagačnej akcie sponzorovanej treťou stranou, budete osobné údaje, ktoré poskytnete, zdieľať s nami aj s nimi. Niektoré jurisdikcie vyžadujú zdieľanie osobných údajov týkajúcich sa cien a ocenení. Ich používanie vašich osobných údajov príslušnou treťou stranou sa neriadi týmito Pravidlami ochrany osobných údajov. Osobné údaje zdieľame aj s ďalšími partnermi z radov tretích strán, s ktorými môžeme vstúpiť do určitého vzťahu (napr. športové aliancie). V závislosti od účelu tohto zdieľania vám môže spoločnosť Molson Coors ponúknuť možnosť rozhodnúť sa, či je možné tieto osobné údaje zdieľať, než ich bude s takýmto partnerom zdieľať. Následné používanie osobných údajov partnerom z radov tretích strán sa bude riadiť jeho vlastnými postupmi a pravidlami ochrany osobných údajov.
  • Verejné platformy. Niektoré naše stránky umožňujú komunikáciu alebo zverejňovanie príspevkov na našich stránkach, blogoch sociálnych médií a na iných podobných platformách. Keď budete uverejňovať príspevky na platformách sociálnych sietí alebo iných verejných platformách, osobné údaje, ktoré zdieľate, budú viditeľné pre iných používateľov a môžu ich čítať, zhromažďovať alebo používať iní používatelia. Ak napríklad uvediete na sociálnej sieti svoje meno, vek a adresu, tieto osobné údaje sú verejné. Upozorňujeme, že Pravidlá ochrany osobných údajov stránky sociálnej siete sa budú vzťahovať na všetok obsah, ktorý na danej stránke zverejníte alebo poskytnete.
  • Určité iné zverejnenia s vaším súhlasom Môžeme sa vás opýtať, či by ste chceli zdieľať svoje osobné údaje s tretími stranami, ktoré nie sú popísané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, a to tak, že vás o formálny súhlas požiadame vopred.
  • Určité iné zverejnenia bez vášho súhlasu. Osobné údaje môžeme zverejniť, ak to vyžaduje zákon, ako napríklad v súlade s vládnym vyšetrovaním alebo za účelom splnenia predvolania, príkazu, súdneho príkazu alebo podobného právneho procesu. Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať, ak sa v dobrej viere domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, obranu proti právnemu nároku, na ochranu vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti nás alebo iných osôb, na vyšetrovanie, prevenciu alebo na podniknutie opatrení týkajúcich sa možných nezákonných činností, podozrenie z podvodu alebo porušenie našich zásad.
    
 6. MOŽNOSTI A PRIHLÁSENIE/ODHLÁSENIE

  1. E-maily. Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na zasielanie e-mailov, bulletinov, prieskumov, ponúk a ďalších propagačných materiálov vám a tiež k cieleným ponukám od tretích strán – vždy v súlade s vašimi preferenciami. Zasielanie propagačných e-mailov môžete zrušiť na základe pokynov na zrušenie zasielania uvedených v e-mailoch, ktoré od nás obdržíte, alebo nás môžete kontaktovať pomocou nižšie uvedených údajov.
    
  2. Mobilné marketingové novinky (SMS a MMS). Môžeme vám zasielať textové správy týkajúce sa našich značiek, propagačných akcií a iných legitímnych účelov – vždy v súlade s vašimi preferenciami. Ak sa rozhodnete pridať sa do zoznamu pre mobilný marketing alebo sa zapojíte do nášho programu textových správ, upozorňujeme, že zasielanie správ SMS (textových) a MMS (multimediálnych) je spravidla spojené s poplatkami za správy a dáta. Tie sa budú líšiť v závislosti od vášho mobilného operátora a paušálu. Informácie o tom, aké poplatky môžu byť účtované, vám poskytne váš mobilný operátor. Ak chcete ukončiť prijímanie našich správ do svojho mobilného zariadenia, odpovedzte na správu textom „STOP“ (alebo inou príslušnou správou podľa pokynov). Môžete sa obrátiť aj na svojho mobilného operátora, ktorý vám poskytne ďalšie informácie o prijímaní alebo ukončení posielania mobilných správ.
    
  3. Lokalizačné služby. Ak ste už na počítači alebo mobilnom zariadení povolili zdieľanie polohy, môžete možnosť ďalšieho zdieľania takýchto informácií zrušiť zmenou nastavenia na svojom počítači či mobilnom zariadení alebo odinštalovaním aplikácie. Bez vášho predchádzajúceho súhlasu nebudeme používať žiadne presné údaje o polohe, ktoré môžeme získať priamo alebo od svojich poskytovateľov služieb či mediálnych partnerov.
    
  4. Upozornenie push. Ak si prajete upozornenie push na svojom mobilnom zariadení vypnúť, pozrite si nastavenia svojho mobilného zariadenia.
    
  5. Analytické nástroje tretích strán.
  6. Odhlásenie zo zasielania reklám na základe záujmov: Užívatelia sa môžu odhlásiť zacielené reklamy prostredníctvom stránky odhlásenia Digital Advertising Alliance (DAA) a stránky odhlásenia Networking Advertising Initiatives (NAI) http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.networkadvertising.org/choices/. V Kanade, sa môžete odhlásiť tu: https://youradchoices.ca/en/tools (anglicky) a tu: https://youradchoices.ca/fr/en-savoir-plus/ (francúzsky). V Európe pozri: https://www.youronlinechoices.com/uk/opt-out-help.
    
 7. ZABEZPEČENIE A ARCHIVÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Majte prosím na pamäti, že napriek nášmu primeranému úsiliu o ochranu vašich osobných údajov nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé ani nepreniknuteľné. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaše osobné údaje nie sú bezpečné, bezodkladne nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. V prípade, že zákon vyžaduje, aby sme vás informovali o porušení ochrany vašich osobných údajov, môžeme vás informovať elektronicky, písomne alebo telefonicky, pokiaľ to zákon umožňuje.

  Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude odôvodnene potrebné na účely, na ktoré sa získali, podľa vysvetlenia v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Za niektorých okolností môžeme vaše osobné údaje uložiť na dlhšie obdobia, napríklad aby sme vyhoveli právnym, regulačným, daňovým alebo účtovným požiadavkám.
   

 8. APLIKÁCIE/WEBOVÉ STRÁNKY TRETEJ STRANY

  1. Sociálne siete/online komunity

   Na určitých stránkach vám môžeme umožniť prístup k online komunitám na zdieľanie informácií, ako sú správy, fotografie a videá. Môžeme vám tiež umožniť zverejňovať obsah z niektorých stránok na vašom profile na iných sociálnych sieťach. Nemôžeme kontrolovať pravidlá alebo podmienky takýchto sociálnych sietí tretích strán. Napríklad zdieľanie takýchto informácií na sociálnych médiách môže vyžadovať, aby sme implementovali súbory cookie a API, aby sme uľahčili komunikáciu medzi našimi stránkami a stránkou sociálnych médií. Tieto informácie, zdieľané prostredníctvom súborov cookie a/alebo API, sa potom stanú predmetom zásad ochrany osobných údajov týchto webových stránok tretej strany. V dôsledku toho nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek používanie vašich údajov alebo obsahu sociálnych sietí treťou stranou, ktorú používate na vlastné riziko.
     

  2. Prepojené stránky

   Naše stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky alebo aplikácie tretích strán, ktoré nemá pod kontrolou spoločnosť Molson Coors, ani sa na ne nevzťahujú tieto Pravidlá ochrany osobných údajov. Pokiaľ na ktorejkoľvek z týchto webových stránok alebo aplikácií zverejníte údaje, riadia sa vaše údaje ich pravidlami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám starostlivo si prečítať zásady ochrany osobných údajov akejkoľvek webovej stránky alebo aplikácie, ktorú použijete. Nemáme žiadnu kontrolu ani právomoc nad stránkami tretích strán a nenesieme zodpovednosť za žiadne informácie, ktoré na danej stránke môžete zverejniť.
    

  3. Widgety a interaktívne aplikácie

   Súčasťou našich stránok môžu byť interaktívne programy, ktoré poskytujú špecifické služby od inej spoločnosti, ako je označovanie obsahu tlačidlom „To sa mi páči“ alebo jeho zdieľanie, často označované ako widgety. Môžete mať príležitosť zverejňovať informácie, ako napríklad svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, za účelom zhromažďovania prostredníctvom widgetu. Widget môže používať aj súbory cookie a/alebo získavať údaje o používaní. Na údaje získané widgetom sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá widget vytvorila.
    

 9. OTÁZKY TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Ak máte akékoľvek otázky či komentáre týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, alebo ak by ste chceli uplatniť platné práva na ochranu súkromia, obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených informácií. Akékoľvek požiadavky na odstránenie alebo zmeny údajov nemusia nadobudnúť platnosť okamžite. Vašej žiadosti sa budeme snažiť vyhovieť pri prvej možnej príležitosti.

  Molson Coors Beverage Company
  3939 W Highland Ave
  Milwaukee, WI 53218 USA
  Email: dataprotection@molsoncoors.com
  Volajte na číslo: 1-414-931-2721

  Pamätajte, že e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná; v e-mailoch, ktoré nám posielate, preto neuvádzajte žiadne citlivé údaje vrátane údajov kreditných kariet.

  Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, ako zaisťujeme súlad s platnou legislatívou EÚ na ochranu osobných údajov, nájdete ich v nižšie uvedenej časti „Informácie pre obyvateľov spojeného kráľovstva a EÚ“.

 10. ZMENY TÝCHTO PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením dodatkov alebo úprav na tejto stránke.

  Aby ste mali prehľad o všetkých zmenách, vykonávame dva nasledovné kroky: (i) vyššie uvádzame dátum, kedy sa Pravidlá ochrany osobných údajov naposledy aktualizovali, (ii) v prípade podstatnej zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov zverejňujeme dobre viditeľné oznámenie o týchto zmenách na domovskej stránke vedľa odkazu na tieto Pravidlá ochrany osobných údajov alebo pošleme e-mail všetkým používateľom, o ktorých má spoločnosť Molson Coors (alebo príslušná obchodná jednotka) osobné údaje. V určitých situáciách vám môžeme zaslať e-mail s informáciou o nových Pravidlách ochrany osobných údajov.
   

 11. INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A OBČANOV EÚ

  1. Právny základ na spracovanie. Ako je popísané vyššie, všetko spracovanie (ako je zhromažďovanie a používanie) vašich osobných údajov prebieha na báze jednej z viacerých zákonných podmienok. Vo všeobecnosti sa jedná o:
   • váš súhlas (napríklad na to, aby ste od nás dostávali marketingové oznámenia),
   • plnenie našej zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili (napr. na spracúvanie vašich platobných alebo doručovacích údajov na účel plnenia vašej objednávky),
   • dodržanie právneho záväzku (napr. ak sme povinní poskytnúť údaje súdu alebo daňovému orgánu) a
   • Naše legitímne záujmy, za predpokladu, že nemajú prednosť pred vašimi základnými právami a slobodami (napr. tam, kde vykonávame prieskum a analýzu za účelom zlepšenia našich stránok, produktov a služieb).

     
  2. Práva obyvateľov Spojeného kráľovstva a EÚ. Podľa platných právnych predpisov (vrátane niektorých výnimiek a predpokladov), ako je bydlisko v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ, môžete mať ako obyvateľ Spojeného kráľovstva alebo EÚ vo vzťahu k svojim osobným údajom určité práva. Tieto práva môžu zahŕňať právo:
   • získať kópiu vašich osobných údajov ako aj informácie o tom, ako a na akom základe sa tieto osobné údaje spracúvajú,
   • opraviť nepresné osobné údaje (vrátane práva nechať si doplniť neúplné osobné údaje),
   • vymazať vaše osobné údaje (v obmedzených prípadoch, napríklad keď už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sa získavali alebo spracúvali),
   • obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov v prípade, že:
    • je vznesená námietka voči presnosti osobných údajov,
    • spracúvanie je nezákonné, vy však máte námietku voči vymazaniu osobných údajov alebo
    • osobné údaje už nepotrebujeme, ale sú naďalej potrebné na účel stanovenia, uplatňovania alebo obhajoby právneho nároku,
   • vzniesť námietku voči spracúvaniu, ktoré sme odôvodnili na základe oprávneného záujmu (na rozdiel od vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s vami),
   • zabrániť nám, aby sme vám posielali materiály priameho marketingu,
   • odvolať váš súhlas s naším spracúvaním vašich osobných údajov (ak toto spracúvanie prebieha na základe na vašom súhlase),
   • namietať voči rozhodnutiam, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní alebo profilovaní a
   • získať alebo vidieť kópiu primeraných bezpečnostných opatrení, v súlade s ktorými sa vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
     

   Okrem vyššie uvedeného máte právo podať sťažnosť u svojho miestneho dozorného orgánu v závislosti na tom, kde máte bežné bydlisko alebo miesto výkonu práce, alebo ak dôjde k domnelému porušeniu platných zákonov o ochrane osobných údajov (napríklad Úrad komisára pre informácie v Spojenom kráľovstve, ktorý môžete kontaktovať na adrese www.ico.org.uk). Pre EHS je zoznam úradov na ochranu osobných údajov k dispozícii na adrese https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

   Každého správcu dát spoločnosti Molson Coors je možné kontaktovať prostredníctvom našej zdieľanej schránky na adrese dataprotection@molsoncoors.com. Ak máte s nami zmluvný vzťah, bude správcom vašich osobných údajov spoločnosť skupiny Molson Coors, ktorá je v uvedenej tejto zmluve (či sme ju vydali my alebo tretia strana).]
    

  3. Uplatnenie vašich práv. Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, odošlite žiadosť pomocou kontaktných údajov uvedených vo vyššie uvedenej časti „Otázky ohľadom ochrany osobných údajov“. Upozorňujeme, že vás požiadame o doklad totožnosti a vašu totožnosť overíme, aby sme chránili vaše osobné údaje zaistili súlad so všetkými platnými predpismi a pravidlami. V niektorých prípadoch môžeme žiadosti obmedziť alebo zamietnuť, pokiaľ to zákon povoľuje alebo vyžaduje. Napríklad, s výnimkou prípadov, keď sa zverejnenie vyžaduje podľa zákona, sa však môžeme rozhodnúť neudeliť prístup alebo nevykonať úpravy, ak by v akomkoľvek danom prípade zaťaženie alebo výdavky pri poskytnutí prístupu boli neprimerané voči rizikám, ktorým je vystavené súkromie jednotlivca, alebo ak by udelením prístupu boli porušené práva iných. Okrem toho môžeme žiadosť zamietnuť, ak nie sme schopní adekvátne overiť vašu totožnosť. Vyhradzujeme si právo účtovať poplatok tam, kde to zákon povoľuje, vrátane prípadov, keď je vaša požiadavka preukázateľne neprimeraná alebo nepodložená. Na vaše žiadosti sa budeme snažiť odpovedať v rámci príslušných časových lehôt a v súlade s platnými predpismi.

    
  4. Medzinárodný prenos pre obyvateľov Spojeného kráľovstva a EÚ Mali by ste si byť vedomí, že spoločnosť Molson Coors má hlavné sídlo v Spojených štátoch a jej pobočky sa nachádzajú v zahraničí. Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do USA a tam uložené na spracovanie. Okrem toho akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Molson Coors alebo ktoré spoločnosť Molson Coors získa alebo sa získajú v jej mene, sa môžu preniesť alebo sprístupniť subjektom na celom svete v súlade s postupmi popísanými v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Zákony na ochranu súkromia v týchto krajinách môžu byť menej prísne ako zákony vo vašej domovskej krajine. V súvislosti s internými prenosmi a využívaním pridružených spoločností, poskytovateľov služieb alebo dodávateľov, sa pri osobných údajoch, ktoré sa zasielajú mimo územia Spojeného kráľovstva a Európskeho hospodárskeho priestoru („EHS“), riadime podľa zodpovedajúcich opatrení, ako sú štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou EÚ , ktoré poskytujú osobným údajom rovnakú ochranu, akú majú v Spojenom kráľovstve a EHS. Môžete mať právo vyžiadať si podrobnosti týkajúce sa mechanizmov, v rámci ktorých sa vaše údaje prenášajú mimo Spojeného kráľovstva a EHS. Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa našej snahy o uplatnenie princípov ochrany osobných údajov platných v jednej jurisdikcii pre údaje, ktoré spadajú do inej jurisdikcie, môžete nás kontaktovať pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov.
    
 12. INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV ŠTÁTU KALIFORNIA

  1. Vaše práva na ochranu osobných údajov podľa kalifornského zákona o ochrane osobných údajov Shine the Light. Podľa kalifornského zákona „Shine the Light“ (Kalifornský obč. zákonník § 1798.83) majú obyvatelia Kalifornie, ktorí nám poskytujú určité osobné údaje, právo požadovať a získať od nás zadarmo informácie o osobných údajoch (ak existujú), ktoré sme zdieľali s tretími stranami pre ich vlastné priame marketingové použitie. Tieto žiadosti možno podávať raz za kalendárny rok s cieľom informovať sa o akomkoľvek relevantnom zdieľaní údajov s tretími stranami v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak chcete odoslať požiadavku podľa „Shine the Light“, kontaktujte nás na adrese dataprotection@molsoncoors.com, a do žiadosti uveďte aktuálnu kalifornskú adresu a osvedčenie, že ste obyvateľom Kalifornie.

    
  2. Práva obyvateľov štátu Kalifornia. Práva obyvateľov štátu Kalifornia. Podľa platných právnych predpisov (vrátane niektorých výnimiek a predpokladov) môžete mať ako obyvateľ Kalifornie vo vzťahu k svojim osobným údajom určité práva. Tieto práva môžu zahŕňať:
   • Právo na odstránenie.. Požiadať o odstránenie osobných údajov, ktoré sme o daných osobách zhromaždili, a nechať tieto osobné údaje vymazať (bez poplatku), s výhradou určitých výnimiek.
   • Právo na informácie.. Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré sme o daných osobách zhromaždili počas predchádzajúcich 12 mesiacov, požadovať, aby sme im poskytli nasledujúce informácie (až dvakrát ročne a s výhradou určitých výnimiek):
    • kategórie zhromaždených osobných údajov,
    • kategórie zdrojov osobných údajov,
    • kategórie osobných údajov o nich, ktoré sme zverejnili na obchodné účely alebo predali,
    • kategórie tretích strán, ktorým sme ich osobné údaje predali alebo zverejnili na obchodné účely,
    • obchodné alebo komerčné účely zhromažďovania alebo predaja osobných údajov a
    • kópie konkrétnych osobných údajov, ktoré sme o nich zhromaždili.
   • Nepredávanie (zrušenie účasti). Zrušiť predaj osobných údajov daných osôb z našej strany. Osobné údaje o zákazníkoch z Kalifornie nepredávame.
   • Právo na nediskrimináciu. Právo nepodliehať diskriminačnému zaobchádzaniu pri uplatnení svojich práv podľa zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov CCPA.

     
  3. Uplatnenie vašich práv. Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, odošlite žiadosť pomocou kontaktných údajov uvedených vo vyššie uvedenej časti „Otázky ohľadom ochrany osobných údajov“. Upozorňujeme, že v závislosti od vašej žiadosti môžeme požiadať o doklad totožnosti a vašu totožnosť overíme, aby sme chránili vaše osobné údaje zaistili súlad so všetkými platnými predpismi a pravidlami. Proces overenia môžeme vykonať e-mailom alebo telefonicky a môžeme vás požiadať o poskytnutie osobných údajov, ako je vaše meno, kontaktné údaje a akékoľvek ďalšie relevantné informácie na základe vášho vzťahu k nám.
   Niektoré osoby môžu určiť oprávneného zástupcu, ktorý žiadosť podá v ich mene. Ak odosielate žiadosť v mene inej osoby, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej vyššie v časti „Otázky ohľadom ochrany osobných údajov“. Upozorňujeme, že musíte preukázať, že ste získali oprávnenie príslušnej osoby konať v jej mene. Za určitých okolností môžeme tiež požadovať, aby daná osoba overila svoju identitu priamo u nás. Žiadosť oprávneného zástupcu, ktorý nedoloží, že bol oprávnený takúto žiadosť podať, môžeme zamietnuť.

    
  4. Oznámenie o finančnom stimule. Svojim zákazníkom môžeme ponúknuť určité výhody, ako sú napríklad programy odmien, exkluzívne ponuky, žrebovanie, súťaže alebo iné podobné propagačné kampane (súhrnne „programy“). Ak sa prihlásite k jednému z týchto programov, zvyčajne vás požiadame, aby ste uviedli svoje meno a kontaktné údaje (napríklad e-mailovú adresu, adresu bydliska alebo fyzickú adresu atď.), aby sme vás mohli ohľadom účasti v programe kontaktovať. Pretože súčasťou našich programov je zhromažďovanie osobných údajov, môžu byť podľa kalifornského práva interpretované ako programy „finančných stimulov“. Hodnota vašich osobných údajov pre nás súvisí s hodnotou bezplatných alebo zľavnených produktov alebo služieb alebo iných výhod, ktoré získate alebo ktoré sú poskytované v rámci príslušného programu. Táto hodnota je založená na výdavkoch súvisiacich s ponukou týchto produktov, služieb a výhod účastníkom programu. Účasť v programe môžete kedykoľvek zrušiť tak, že nás kontaktujete spôsobom uvedeným v platných pravidlách programu. Na stránke s podmienkami jednotlivých programov si môžete prečítať podrobné informácie, vrátane spôsobu účasti.
    
  KLIKNITE SEM PRE ZVEREJNENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V KALIFORNII
   
 13. INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV JAPONSKA

  1. Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme. Tabuľka na strane 2 v časti „Zhromažďovanie a používanie osobných údajov“ uvádza obvyklé aktivity s príkladmi typov osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a ako tieto informácie používame. Pokiaľ máme v úmysle vaše osobné údaje použiť na akýkoľvek iný účel, budeme vás o tom samostatne informovať.

    
  2. Práva obyvateľov Japonska. Práva obyvateľov štátu Kalifornia. Podľa platných právnych predpisov (vrátane niektorých výnimiek a predpokladov) môžete mať ako obyvateľ Japonska vo vzťahu k svojim osobným údajom určité práva. Tieto práva môžu zahŕňať:
   • Pozastavenie používania a odstránenie. Požiadať o pozastavenie používania alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili.
   • Zverejnenie. Požiadať, aby sme zverejňovali vaše osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili.
   • Oprava. Opraviť vaše osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili.

     
  3. Uplatnenie vašich práv. Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, odošlite žiadosť pomocou kontaktných údajov uvedených vo vyššie uvedenej časti „Otázky ohľadom ochrany osobných údajov“. Upozorňujeme, že v závislosti od vašej žiadosti môžeme požiadať o doklad totožnosti a vašu totožnosť overíme, aby sme chránili vaše osobné údaje zaistili súlad so všetkými platnými predpismi a pravidlami. Proces overenia môžeme vykonať e-mailom alebo telefonicky a môžeme vás požiadať o poskytnutie osobných údajov, ako je vaše meno, kontaktné údaje a akékoľvek ďalšie relevantné informácie na základe vášho vzťahu k nám.

   Niektoré osoby môžu určiť oprávneného zástupcu, ktorý žiadosť podá v ich mene. Ak odosielate žiadosť v mene inej osoby, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedenej e-mailovej adresy. Upozorňujeme, že musíte preukázať, že ste získali oprávnenie príslušnej osoby konať v jej mene. Za určitých okolností môžeme tiež požadovať, aby daná osoba overila svoju identitu priamo u nás. Žiadosť oprávneného zástupcu, ktorý nedoloží, že bol oprávnený takúto žiadosť podať, môžeme zamietnuť.

   Kontaktné údaje. Ak máte akékoľvek otázky alebo ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás na adrese Molson Coors Beverage Company, 3939 W Highland Ave., Milwaukee, WI 53218 USA, Email: dataprotection@molsoncoors.com
    

 14. INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV UKRAJINY

  Pokiaľ ste obyvateľom Ukrajiny, platí pre spracovanie vašich osobných údajov z našej strany okrem vyššie uvedených zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Molson Coors Beverage Company („Pravidlá ochrany osobných údajov“) nasledujúce ustanovenia („Ustanovenia UA“). V prípade rozporu medzi Pravidlami ochrany osobných údajov a Ustanoveniami UA budú platiť Ustanovenia UA.

  Spoločnosť Molson Coors Beverage Company („Molson Coors“), adresa: 3939 W Highland Ave Milwaukee, WI 53218 USA bude správcom údajov pre údaje zhromaždené spoločnosťou Molson Coors.

  1. Súhlas so spracovaním. Súhlas so spracovaním. Rozumiete tomu, že vaše osobné údaje, vrátane profilového obrázku a ďalších obrázkov, ktoré sprístupňujete na sociálnych sieťach, sa spracovávajú za podmienok popísaných vo vyššie uvedených Pravidlách ochrany osobných údajov a týchto Ustanoveniach UA, a týmto výslovne súhlasíte s takýmto spracovaním spoločnosťou Molson Coors, pokiaľ sa na spracovanie neuplatňuje iný právny podklad.

    
  2. Práva subjektov údajov z Ukrajiny. Týmto ste riadne informovaní a ste si vedomí toho, že podľa článku 8 ukrajinského zákona o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:
   • poznať zdroje zhromažďovania, umiestnenie vašich osobných údajov, účel spracovania údajov, umiestnenie alebo adresu správcu údajov alebo spracovateľa údajov alebo vydať príslušné poverenie osobám, ktoré na získanie týchto informácií oprávňujete, pokiaľ zákon neustanovuje inak,
   • získať informácie o podmienkach prístupu k osobným údajom vrátane informácií o tretích stranách, ktorým sa údaje zasielajú,
   • prístup k vašim osobným údajom,
   • získať odpoveď na to, či sú vaše osobné údaje spracovávané, a obsah údajov do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od prijatia žiadosti, pokiaľ zákon neustanovuje inak,
   • podať správcovi údajov odôvodnenú žiadosť o vznesenie námietok proti spracovaniu osobných údajov,
   • podať správcovi údajov alebo spracovateľovi údajov odôvodnenú žiadosť o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov, ak sú údaje spracovávané protiprávne alebo nie sú pravdivé,
   • získať ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným spracovaním a náhodnou stratou, odstránením alebo poškodením v súvislosti s úmyselným utajením, ochranou pred nedodaním alebo oneskoreným poskytnutím údajov, ako aj ochrana proti poskytnutiu informácií, ktoré nie sú pravdivé alebo poškodzujú česť, dôstojnosť a obchodnú povesť jednotlivca,
   • podávať žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov ukrajinskému komisárovi pre ľudské práva (ombudsman) alebo na súd,
   • usilovať sa o zákonné opravné prostriedky, ak dôjde k porušeniu právnych predpisov o ochrane osobných údajov,
   • poskytnúť odmietnutie zodpovednosti ohľadom práv na spracovanie vašich osobných údajov pri udelení súhlasu,
   • odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
   • oboznámiť sa s mechanizmom automatického spracovania osobných údajov,
   • získať ochranu proti automatizovanému rozhodnutiu, ktoré má pre dotknutú osobu právne dôsledky.
Staropramen

Bolo vám už 18 rokov?

Vstup na tieto stránky je povolený len osobám starším ako 18 rokov.